Nina Táborská Rôzne

Kauza Chateau Modra: PPA nedala spoločnosti Chateau Modra podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra pred dvoma rokmi schválila akciovej spoločnosti Chateau Modra reštrukturalizáciu viníc, po dvoch rokoch realizácie projektu jej zamietla vyplatiť časť nákladov. Firma sa voči rozhodnutiu odvolala a nový postoj PPA nechápe.

Ilustračný obrázok k článku Kauza Chateau Modra: PPA nedala spoločnosti Chateau Modra podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
Zdroj: TASR

„V rokoch 2013 a 2014 sme vykonali všetky úkony, ktoré vyplývali zo schváleného projektu reštrukturalizácie a v auguste 2014 naša spoločnosť požiadala o preplatenie časti nákladov,“ informoval predseda predstavenstva a. s. Jozef Adamovič.

„Napriek vykonaným kontrolám Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a PPA, ktoré potvrdili, že výsledná reštrukturalizácia je v súlade so schváleným projektom, PPA našu žiadosť zamietla z dôvodu, že ‚žiadateľ doložil certifikáty len na určitú časť vinohradu, ktorej výsadbu realizoval v roku 2013, teda nie na celej schválenej ploche vinohradu‘,“ doplnil Adamovič.

PPA zamietavé rozhodnutie vydala 17. 10. 2014 a podľa dotknutej spoločnosti je „tento nový postoj v ostrom kontraste s tým, čo schválila v roku 2012“.

Odvoláva sa na prílohu ako neoddeliteľnú súčasť žiadosti, podľa ktorej požadovala na výmere 93,18 hektára, na ktorej sa už nachádzalo 212.170 krov, vysadiť – teda „zahustiť“ výsadbu minimálne o 176.012 krov, aby dosiahla minimálny počet krov na tejto ploche, to znamená 388.182 krov, čo predstavuje minimálne 4166 krov/ha.

Zmena počtu krov

Spoločnosť tvrdí, že splnila hlavnú požiadavku opatrenia „Zmeny počtu krov“, aby vinica po zahustení dosiahla minimálne 4000 ks/ha. Nový postoj PPA je podľa nej aj v rozpore s nariadením vlády.

„Jasne sa v ňom konštatuje, že "zmenu počtu krov“ možno kombinovať so zmenou odrôd, s presunom a vyklčovaním,„ vysvetlila svoj postup. Novú interpretáciu PPA, že opatrenie "zmeny počtu krov“ je nevyhnutne potrebné spájať s klčovaním, vinohradnícka spoločnosť považuje za svojvoľnú.

„Nemá žiadnu oporu v nariadení vlády a je i v ostrom kontraste s tým, čo PPA schválila v decembri 2012,“ konštatovalo vedenie Chateau Modra.

PPA v reakcii uviedla, že spoločnosti schválila na ploche 93,18 ha dosadenie 98.399 kusov štepov viniča v registrovanom vinohrade v katastrálnom území Hubice. „Dňa 21. 12. 2012 spoločnosť Chateau Modra požiadala o zmenu schválenej žiadosti o podporu z opatrenia podsadba (sadzba 1 eur/štep) na opatrenie zmena počtu krov (sadzba 16.500 eur/ha),“ uviedla PPA.

Poskytnutie podpory

V minulom roku spoločnosti vyhovela a zmenu schválila. V tomto roku v auguste spoločnosť požiadala o podporu vo výške 2.213.995 eur. Podľa nariadenia vlády môže byť vyplatená podpora vo výške 75 percent oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi, maximálne však do výšky podľa prílohy č. 1 nariadenia, čo v tomto prípade podľa PPA predstavuje 1.537.470 eur.

„Spoločnosť predložila osvedčenie o registrácii vinohradu, z ktorého vyplýva, že vo vinohrade bol dosadený len určitý počet štepov v spone 3,00 metra krát 0,80 metra, zvyšné štepy boli vysadené ešte v roku 2002 a tie zostali v pôvodnom spone 3,00 m krát 1,00 m. Certifikáty, prípadne iné relevantné dokumenty na všetky vysadené štepy, na ktoré sa má podpora poskytnúť, je taktiež nutné podľa nariadenia vlády SR predložiť,“ tvrdí PPA a spoločnosti vytkla, že doložila certifikáty len na určitú časť štepov vinohradu, ktorej výsadbu realizovala v roku 2013, teda nie na celej schválenej ploche vinohradu, a tým nedodržala spomínané nariadenie vlády.

„Nariadenie hovorí, že ‚zmena počtu krov je zameraná na zahustenie výsadby pri počte krov najmenej 4000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu‘. Žiadateľ zároveň nedoložil žiadny iný relevantný doklad, ktorým by preukázal vysadené schválené množstvo kusov krov,“ uviedla PPA, čím podľa nej spoločnosť porušila smernicu rady z 9. apríla 1968.

„Keďže nesplnila základné podmienky pre schválenie podpory na reštrukturalizáciu vinohradov pre opatrenie zmena počtu krov, PPA neschválila poskytnutie podpory. V prípade, že podá voči rozhodnutiu opravný prostriedok, PPA bude v súlade so zákonom pokračovať v konaní,“ uviedla platobná agentúra v stanovisku.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM