Karlova Ves preverí koncentráciu CO2 v triedach škôl

Oxid uhličitý je prirodzenou plynnou súčasťou atmosférického vzduchu, pri jeho vyššej koncentrácii človek reaguje zníženou schopnosťou sústredenia a zvýšenou malátnosťou.

Ilustračný obrázok k článku Karlova Ves preverí koncentráciu CO2 v triedach škôl
Zdroj: TASR

Karlova Ves bude počas zimných mesiacov preverovať koncentráciu oxidu uhličitého (CO2) v triedach Základnej školy (ZŠ) A. Dubčeka a materskej školy (MŠ) Kolískova. Ide o jednu z aktivít v rámci projektu Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, jedným z jeho cieľov je aj zlepšiť kvalitu školského prostredia.

Súčasť rekonštrukcie škôl

"Je známe, že obmedzené vetranie v triedach, osobitne počas zimných mesiacov, môže výrazne ovplyvniť kvalitu vnútorného prostredia,“ upozornila technická manažérka projektu Eva Surovková. "Počas zimných mesiacov budeme preto merať hladinu CO2, teplotu a vlhkosť vzduchu v triedach,“ informovala o konkrétnych krokoch.

Merania podľa jej slov prinesú dôležité informácie o súčasnom stave vnútorného prostredia vo vybraných triedach a umožnia optimálne nastavenie opatrení, ktoré budú súčasťou aj rekonštrukcie školských budov oboch budov. „Modelové hĺbkové rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova prinesú zlepšenie podmienok výučby v triedach a prispejú tak ku znižovaniu chorobnosti detí a nepriamo aj k zlepšovaniu ich školských výsledkov,“ vysvetlila.

Pripomína, že hoci oxid uhličitý je prirodzenou plynnou súčasťou atmosférického vzduchu, pri jeho vyššej koncentrácii človek reaguje zníženou schopnosťou sústredenia, zvýšenou malátnosťou, čo môže viesť až k pocitu únavy sprevádzanej napríklad bolesťami hlavy a nevoľnosťou.

Nepomáha ani vetranie

„Z výsledkov meraní úrovne CO2 v triedach, vykonaných v rámci projektu Zdravá škola v Českej republike, je zrejmé, že k prekročeniu hygienického limitu koncentrácie CO2 (1500 ppm) dôjde za pomerne krátky čas, spravidla už v priebehu prvej polovice vyučovacej hodiny. Ani vetranie cez prestávky alebo počas dňa nezníži výrazne koncentráciu CO2,“ upozornila.

Projekt pod názvom Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy sa bude v Karlovej Vsi realizovať v päťročnom cykle (2018 – 2023) a ráta tiež s výsadbou zelene, vytváraním zelených striech i zelených stien i vodozádržnými opatreniami v rámci verejných priestorov. Cieľom projektu je tiež zníženie uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi a edukácia.

Na realizáciu tohto projektu vyčlenila Európska komisia (EK) prostredníctvom finančného nástroja Life prostriedky vo výške 1 467 913 eur. Karlova Ves je hlavným koordinátorom projektu, na ktorom participujú aj ďalší štyria asociovaní partneri – Karpatský rozvojový inštitút (KRI), česká nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie a publikačnú činnosť CI2, Inštitút pre pasívne domy (IEPD) a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

Zdroj: TASR