Interaktívna mapa vám prezradí, ktoré parkovacie miesta sú povolené

Karlova Ves prišla so zaujímavou novinkou. Zverejnila interaktívnu mapu, pomocou ktorej si verejnosť môže kontrolovať vyhradené parkovacie miesta.

Od dnešného dňa (4. 4.) je verejnosti prístupná kontrola vyhradených parkovacích miest vďaka interaktívnej mape na stránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Bratislava24.sk o tom informoval Branislav Heldes z miestneho úradu.

Pomocou mapy si môžete overiť, či vyhradené parkovacie miesto pri vašom dome je povolené. Interaktívna mapa identifikuje aj vyhradené miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Po rozkliknutí na vyhradené parkovacie miesto si záujemca nájde informáciu o EČV, pre ktoré bolo miesto vyhradené. „Často dostávame podnety na nesprávne vyznačenie parkovacích miest. Táto novinka by mala pomôcť podobné situácie eliminovať a predchádzať zneužívaniu systému vyhradeného parkovania na úkor ostatných,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Užitočná novinka

„V interaktívnej mape nájdu obyvatelia aj kompletnú sieť malých košov na bežný odpad ako aj na psie exkrementy. Po rozkliknutí je možné vidieť fotografiu koša s číslom, na základe ktorého je ho možné ľahko identifikovať. Obyvatelia tak môžu jednoduchšie nahlásiť nefunkčnosť konkrétneho koša prípadne jeho preplnenosť,“ doplnil prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján Hrčka.

V zimnom období Karlovešťania ocenili možnosť zobrazenia ciest, chodníkov a schodísk, na ktorých zabezpečovala zimnú údržbu mestská časť. Atraktívnou zaujímavosťou je aj historická mapa Karlovej Vsi z roku 1949, na ktorej sa dajú zobraziť súčasné adresy, poloha ulíc a stavieb. Mapu nájdete na stránke mapa.karlovaves­.sk.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame