Ing. Peter Mati Rôzne

Ing. Peter Mati : Dajte svoj prísľub kvalitnému vzdelávaniu v Európe

Strana občianskej ľavice (SOĽ) všetky iniciatívy v oblasti školstva víta a podporuje. Vzdelaný občan je našou prioritou a preto podporujeme zvýšenie financovania školských systémov.

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu a spolu s nimi aj čas predvolebných sľubov, dokazovania hodnôt a postojov jednotlivých kandidátov k najdôležitejším spoločenským témam. Jedným z najzávažnejších problémov súčasnej Európy je nízka úroveň financovania školských systémov ako základu konkurencieschop­nosti mladých ľudí vo svetovej ekonomike.

ETUCE (Európsky odborársky výbor pre vzdelávanie), ktorého členom je aj náš Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, žiada všetkých kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu, aby prejavili svoje odhodlanie na ceste k Európskej únii založenej na kvalitnom vzdelávaní.

Európske školstvo nielenže dopláca na následky krízy, ale znáša aj negatívne dôsledky krátkodobých opatrení a nedostatku odvahy politikov pri presadzovaní zodpovedných riešení. Z týchto dôvodov Vás ETUCE a OZ PŠaV vyzýva, aby ste sústredili svoje úsilie na zmenu súčasnej európskej politiky tým, že podporíte 10 kľúčových odkazov ETUCE k tomu, čo je potrebné na zlepšenie kvality vzdelávania v Európe.

Pripojením sa k záväzku ostatných kandidátov na stránke: http://etuce.homestead.com/…-PLEDGE.html sa môžete podieľať na zlepšení kvality vzdelávania v Európe už teraz.

Prostredníctvom iniciatívy Zjednoťme sa pre kvalitné vzdelávanie – Kvalitnejšie vzdelávanie pre lepší svet, sa EI/ETUCE spolu so svojimi organizáciami zameriava na podporu vysoko kvalitného vzdelávania pre všetkých, ako jedného zo základných pilierov spravodlivej a slušnej spoločnosti.

ETUCE, reprezentujúci 132 školských odborových zväzov a 11 miliónov členov v Európe, je presvedčený, že Vaša pomoc v priebehu volebnej kampane a po nej bude mať vplyv na zvýšenie povedomia o základnom práve na prístup ku kvalitnému verejnému vzdelávaniu pre každého občana, čo je zároveň zásadný predpoklad úrovne demokracie na národnej ako aj na európskej úrovni.

Na základe výsledného zoznamu podporovateľov uvedenej iniciatívy bude aj náš odborový zväz odporúčať svojim členom a všetkým zamestnancom školstva tých kandidátov, ktorí takýmto spôsobom prejavia svoj záujem o problematiku školstva.

Ďakujem.

S pozdravom,

Pavel Ondek predseda

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM