Infokanceláriu k električke otvoria už v stredu

Už najbližšiu stredu sa budú môcť obyvatelia Bratislavy priamo pýtať odborníkov a kompetentných na plánovaný nosný dopravný systém v hlavnom meste.

Webnoviny -

(WEBNOVINY) – Vtedy totiž začne fungovať informačná kancelária k výstavbe pre dlho očakávanú električku spájajúcu Šafárikovo námestie s Petržalkou, v prvej etape s Bosákovou ulicou. Kancelária bude následne k dispozícii každú stredu od 15:00 do 17:00 v sídle spoločnosti Metro Bratislava, a.s., teda na Muchovom námestí v Petržalke. Odborníkov však budú môcť záujemcovia kontaktovať každú stredu aj prostredníctvom e-mailu info@metroba.sk.

Električka je prvou etapou navrhovaného nosného dopravného systému, jeho súčasťou je aj rekonštrukcia Starého mosta. Zo začiatku by mala električka premávať zo Šafárikovho námestia len po Bosákovu ulicu, kde sa vybuduje dočasné obratisko. V druhej etape sa počíta s potiahnutím trate až do Janíkovho dvora, pribudnúť by mala železničná trať. S tým súvisí aj spracovaná technicko-ekonomická štúdia železničnej infraštruktúry. Tá bude zasa témou pondelkovej podvečernej verejnej prezentácie v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici. K štúdii sa vyjadrilo mesto aj mestská časť. V spoločnom stanovisku troch hlavných aktérov – Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Železníc SR a hlavného mesta sa pritom prioritne požaduje podpovrchový variant v kombinácii s polozapusteným variantom. Do budúcnosti sa však nevylučuje ani povrchový variant pripravovaného nosného dopravného systému.

Kedy ale začne električka premávať, nie je známe. Termín sa už niekoľkokrát presunul, najnovšie je to najneskôr na prelome rokov 2011 a 2012. Druhá etapa nosného dopravného systému hovorí o železničnom riešení. Vybudovať by sa mal napríklad aj tunel popod Dunaj, čím sa prepojí Železničná stanica Filiálka a Železničná stanica Petržalka. Termín začiatku budovania tunela sa však neustále posúva, najnovšie sa odhaduje, že by to mohlo byť okolo roku 2025. Doriešená nie je ani finančná otázka niektorých ďalších častí projektu.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.