Hrozí, že zimný štadión pre MS nebude pripravený

Ak hlavné mesto Bratislava nezaplatí ukončené a vyfakturované práce, za ktoré doteraz dlhuje stavebníkovi na rekonštruovanom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, investorská spoločnosť INGSTEEL, s.r.o., práce zastaví. Na dnešnom zasadnutí mestského zastup

Webnoviny -

V praxi by to znamenalo reálne ohrozenie termínu dokončenia rekonštrukčných prác na štadióne pre budúcoročný svetový hokejový šampionát. Tvrdá povedala, že ju o tom listom informoval riaditeľ danej spoločnosti.

K dnešnému dňu dlhuje mestská organizácia GIB stavebníkovi takmer 10,3 mil. eur. Okrem toho dlhuje GIB aj zhotoviteľovi štyroch prístupových komunikácií – spoločnosti Doprastav – 6,5 mil. eur. Z tohto záväzku podľa Jarmily Tvrdej nedostala spoločnosť „ani cent“. Bratislavskí mestskí poslanci preto mali hlasovať o návrhu uznesenia, aby primátor Andrej Ďurkovský dorokoval s bankou reštrukturalizáciu dlhu voči stavebníkovi. Mesto by následne v budúcich rokoch tento dlh zahrnulo do výdavkovej časti rozpočtu. Zastupiteľstvo však tesne pred hlasovaním nebolo trikrát po sebe uznášaniaschopné, z tohto dôvodu 1. viceprimátor Milan Cílek prerušil rokovanie zastupiteľstva. O osude zimného štadióna tak po dnešku nie je ešte definitívne rozhodnuté, poslanci by sa touto témou mali opätovne zaoberať na pokračujúcom zastupiteľstve. To by mal primátor zo zákona zvolať do 15 dní, Cílek však verí, že sa poslanci stretnú do siedmich dní.

Poslanci však stihli schváliť návrh poslanca Milana Ftáčnika, aby z poslancov mestského zastupiteľstva vznikla komisia na čele s primátorom, ktorá bude kontrolovať oprávnenosť všetkých vynakladaných prostriedkov.

SITA / WEBNOVINY

Tento článok nie je možné komentovať.