Hlavné mesto pripravuje oceňovanie Senior roka počas obľúbeného Seniorfestu

Seniorfest 2016 poskytne seniorom množstvo príležitostí na aktívny oddych v rámci zlepšovania ich životnej kondície. Neodmysliteľnou súčasťou Seniorfestu je podujatie Kytica pozdravov v Primaciálnom paláci.

Ilustračný obrázok k článku Hlavné mesto pripravuje oceňovanie Senior roka počas obľúbeného Seniorfestu
Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

Hlavným bodom rokovania druhého pracovného zasadnutia Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa konalo za prítomnosti primátora Iva Nesrovnala, bolo predstavenie podujatí v súvislosti s októbrovým Seniorfestom 2016.

Súčasne primátor na stretnutí s členmi rady oficiálne vyzval na podávanie návrhov na ocenenie Senior roka. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Ivana Skokanová.

Toto ocenenie sa udeľuje každoročne v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, kedy sa v meste a jeho mestských častiach koná Seniorfest venovaný našim starším spoluobčanom.

„Vítam aktívny prístup seniorov k verejnému životu a veľmi ma teší ich spolupodieľanie sa na dynamickom rozvoji mesta. Obdivujem ich chuť, s akou pristupujú k životu a dobrovoľne ponúkajú pomoc, kde je potrebná, a pritom nezaháľajú ani v záujmových činnostiach,“ povedal Ivo Nesrovnal.

Bohatý program pre seniorov

Tohtoročný Seniorfest 2016 poskytne seniorom množstvo príležitostí na aktívny oddych v rámci zlepšovania ich životnej kondície, čo korešponduje s Národným programom aktívneho starnutia 2014 – 2020.

Úvodným podujatím bude Deň zdravia (3. 10.), po ktorom budú nasledovať výstava fotografií absolventov Univerzity tretieho veku (18. 10 – 30. 10.), vlastivedné vychádzky, komentovaná prehliadka v ZOO a mnohé ďalšie podujatia až po záverečný tanečný koncert seniorov z Lúčnice, SĽUK-u a detí z tanečného súboru Klnka v mestskom divadle MDPOH (31. 10.).

Novinkou tohto ročníka Seniorfestu bude súťaž v spoločenskej hre RUMMIKUB XXL, ktorá vystrieda krížovkársku súťaž z minulých rokov (20. 10. o 14.00 hod.).

Čítajte aj: Busta Antona Srholca bude stáť pri Bráne slobody

Obmedzené kapacitné možnosti

Niektoré podujatia v rámci Seniorfestu sa budú konať v priestoroch ARCHA v Primaciálnom paláci, ako aj napr. zaujímavá prednáška Ako zvládať stres (24. 10.), ktorá bude spojená s meraním stresu v tele. Kvôli veľkému záujmu treba rátať s obmedzenými kapacitnými možnosťami a prihlásiť sa v predstihu.

Neodmysliteľnou súčasťou Seniorfestu, ktorý sa uskutoční v októbri, je podujatie Kytica pozdravov v Primaciálnom paláci, kde primátor počas slávnostného ceremoniálu oceňuje vybraných bratislavských seniorov titulom Senior roka (5. 10.).

Senior roka

Titul Senior roka sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí v našom hlavnom meste pôsobili pracovne, prípadne sa angažovali vo verejnej sfére alebo záujmovej činnosti a aj v súčasnosti na dobrovoľníckej báze pôsobia v občianskej, sociálnej, kultúrnej, športovej či inej oblasti.

Návrh na cenu Senior roka môže podať jednotlivec alebo organizácia a posielať na e-mailovú adresu senior@bratislava.sk alebo poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava či priniesť osobne do podateľne magistrátu do 3. septembra 2016.

V návrhu je potrebné uviesť: meno a kontaktné údaje navrhovaného spolu s dátumom narodenia a kontaktné údaje navrhovateľa a stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov v danej činnosti.

Čítajte aj: Vodárenské múzeum láka na novú výstavu o ekologickej katastrofe v Podunajských Biskupiciach

Ilustračný obrázok

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame