Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v Bratislave

Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislave a okolí počas tohtoročného leta od 1. augusta do 3. septembra.

Ilustračný obrázok k článku Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v Bratislave
Zdroj: TASR

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v Bratislave opäť znížilo. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy preto začiatkom týždňa odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta.

Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk, ale aj prostredníctvom internetových stránok niektorých bratislavských mestských častí.

Koniec zákazu

Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislavskom kraji opätovne od 1. augusta a bol vyhlásený pre dlhotrvajúce horúce počasie zvyšujúce nebezpečenstvo vzniku požiarov. V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, alebo spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a v ich ochrannom pásme.

V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe uložená pokuta do 16 596 eur, fyzickej osobe do 331 eur. Pokuty vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislave a okolí počas tohtoročného leta od 1. augusta do 3. septembra. Zároveň bol tento stav odvolaný aj pre okresy Pezinok a Senec. Tu platili opatrenia od 15. júna do 4. septembra. Pre okres Malacky podľa webovej stránky platí naďalej nepretržite od 30. apríla.

Zdroj: TASR