Bratislava24.sk

Zrekonštruované oddelenie na Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH