Bratislava24.sk

Výstavba diaľnice D4 Jarovnice-Rača

Pokračujúca výstavba diaľnice D4 Jarovnice-Rača, samostatný úsek D4-2 Rusovce Ketelec. Na snímkach stavebné práce v priestore štrkoviska Zemník.