Bratislava24.sk
Maxim Bušfy, laureát Ceny Sašky Fischerovej - Malý veľký čin
Zdroj: TASR
5 / 6