Bratislava24.sk
Hotel Carlton, 1933, Zdroj foto: Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch
2 / 11