Bratislava24.sk

Prečerpávacia stanica v Zimnom prístave