Bratislava24.sk

Požehnanie Betlehemu na nádvorí Primaciálneho paláca