Bratislava24.sk

Nový asfaltový povrch na protipovodňovej hrádzi Petržalka - Čunovo