Bratislava24.sk

Nosný systém MHD, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor