Bratislava24.sk

Hnoj pred budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave