Bratislava24.sk
Reťaz študentov pred Úradom vlády SSR na Gottwaldovom námestí (dnešné Námestie slobody) v Bratislave 7. decembra 1989. Podujatie zorganizoval Celoslovenský koordinačný výbor vysokoškolákov.
Zdroj: TASR
14 / 14