Bratislava24.sk
Toto opatrenie sa uskutočnilo na základe rozhodnutia Federálnej vlády ČSSR o likvidácii časti zátaras na vybraných úsekoch štátnych hraníc s Rakúskom.
Zdroj: TASR
10 / 14