Bratislava24.sk

GMB si pripomína sté výročie narodenia Ernesta Zmetáka