Bratislava24.sk

Cvičenie poriečnej polície na Dunaji