Bratislava24.sk

Búracie práce na Starom moste pokračujú

Fotografie z rozoberania tretieho piliera Starého mosta. Pilier demontujú postupne a opatrne, aby jeho kamene mohli byť použité opäť pri výstavbe nového Starého mosta.