Bratislava24.sk
Železná studnička, Zdroj foto: Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch
9 / 9