Bratislava24.sk
Vidrické jazero na Železnej studničke, Zdroj foto: Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch
6 / 9