Rôzne

Firma Bratislavská recyklačná nemôže spustiť linku na triedenie odpadu, súkromník preto podal žalobu

Bratislavskej recyklačnej údajne stále chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ilustračný obrázok k článku Firma Bratislavská recyklačná nemôže spustiť linku na triedenie odpadu, súkromník preto podal žalobu
5
Galéria
Zdroj: TASR

Firma Bratislavská recyklačná naďalej nemôže spustiť novú automatizovanú separačnú linku, ktorú postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle v Bratislave. Od júna 2018 tu pritom chcela dotrieďovať vyzbierané plasty a papier aj spoločnosť OLO.

Bránia sa žalobou

Dôvodom je chýbajúci súhlas od Okresného úradu (OÚ) Bratislava. Ten tvrdí, že Bratislavskej recyklačnej stále chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Súkromník deklaruje splnenie všetkých podmienok na vydanie súhlasu a voči rozhodnutiu úradu podal správnu žalobu. Vníma ho totiž ako nezákonné.

„Okresný úrad argumentuje skutočnosťami, ktoré nijako nesúvisia s podanou žiadosťou. Spoločnosť Bratislavská recyklačná splnila všetky podmienky na vydanie súhlasu na prevádzkovanie linky v požadovanom rozsahu (do 5000 ton/rok),“ uviedla pre firma. Dlhodobo tvrdí, že zákon stanovisko EIA pre vydanie povolenia na jej požadovaný objem triedenia nevyžaduje. Poukazuje pri tom aj na rozhodnutia úradu z predošlých rokov, ktorými udelil súhlas iným firmám.

Súkromník preto podal správnu žalobu. Konštatuje, že v inej veci nadriadený orgán vydal rozhodnutie s tvrdením, že OÚ vo vedenom správnom konaní porušil množstvo ustanovení platných právnych predpisov. „Podľa vyjadrenia nadriadeného orgánu OÚ – odbor životného prostredia, opakovane postupoval v rozpore s platnými právnymi predpismi,“ povedala Bratislavská recyklačná.

Odpad treba zhodnotiť

Okresný úrad Bratislava uviedol, že v apríli 2018 firma ešte s názvom Vassal EKO požiadala o vydanie súhlasu na prevádzkovanie separačnej linky. Úrad ho ale neudelil a konanie zastavil, pretože zariadenie nebolo posúdené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Hoci sa súkromník odvolal, Okresný úrad Bratislava – odbor opravných prostriedkov rozhodnutie potvrdil.

Firma Bratislavská recyklačná v decembri 2018 opätovne požiadala úrad o udelenie súhlasu na prevádzkovanie linky s odôvodnením, že od podania žiadosti v apríli 2018 došlo k zmene skutkového stavu.

„Okresný úrad po uskutočnení správneho konania dospel k záveru, že skutkový stav sa nezmenil. Účastník konania podal za nezmenených podmienok návrh v rovnakej veci, o ktorej už bolo raz právoplatne rozhodnuté, preto správny orgán konanie zastavil rozhodnutím zo dňa 21. marca,“ priblížil úrad s tým, že toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Úrad upozorňuje, že automatizačné separačné stredisko pre spracovanie plastového a papierového odpadu je iba triediacim zariadením, následne je však potrebné zabezpečiť najmä materiálové zhodnotenie odpadov z plastov prostredníctvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 (recyklácia). „A to tak, aby boli splnené ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva,“ podotkol okresný úrad.

Uvažujú o Viedni

Bratislavská recyklačná uvažuje aj nad presunom linky mimo Bratislavy, pričom jednou z alternatív je aj Viedeň. „V takomto prípade by sa odpad v Bratislave naďalej dotrieďoval ručne s efektivitou triedenia na úrovni zhruba 20 percent. Automatická linka pritom dokáže triediť separovaný odpad na 95 percent a viac,“ uviedol súkromník.

Ten pre mestskú firmu OLO v súčasnosti dotrieďuje plasty a papier v areáli na Lieskovskej ceste, blízko rozsiahlej nelegálnej skládky odpadu.

„Bratislavská recyklačná naďalej vykonáva činnosti zhodnocovania odpadov na Lieskovskej ceste bez platného súhlasu, teda v rozpore so zákonom o odpadoch,“ upozorňuje okresný úrad. Firma však argumentuje, že realizuje všetky činnosti v súlade s vydanými platnými povoleniami. „V rámci týchto činností je vykonávané pre OLO aj zhodnocovanie uvedeného odpadu. V zariadení na Lieskovskej ceste je skladovaný finálny produkt (recyklát), certifikovaný autorizovanou osobou,“ spresnila Bratislavská recyklačná.

Ak chcete dostávať pravidelný prísun aktualít z Bratislavy a okolia, sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Vassal EKO Podunajské Biskupice
5
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM