Maros Palesch Rôzne

Elektronickou aukciou ušetril BSK 20 tisíc eur

BRATISLAVA. Elektronickou aukciou na územný generel dopravy ušetrila Bratislavská župa 20-tisíc eur. Generel dopravy podrobne rozpracuje dopravnú infraštruktúru na území župy z pohľadu jej významu a začlenenia, ako aj z pohľadu predpokladaných smerov

„Po našom nástupe na župu sme zaviedli otvorené nakladanie s majetkom kraja. Výsledkom bolo, že sme predávali majetok len cez elektronické aukcie, aby sme získali najlepšiu možnú cenu. Elektronickou aukciou sme obstarávali aj územný generel dopravy a ušetrili sme vyše 20-tisíc eur, čo je skoro tretina z pôvodne plánovanej ceny. Samozrejme, s takýmto výsledkom sme spokojní, keďže sa šetria peniaze kraja,“ zhodnotil župan Pavol Frešo.

Ako ďalej Pavol Frešo uviedol, jednou z hlavných priorít župy je vytvoriť optimálne usporiadanie trás a zariadení dopravnej infraštruktúry, ktoré v území zabezpečia koordinovanosť pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Župan zároveň dodal, že generel dopravy bude podkladom pre spracovávaný územný plán regiónu BSK.

Územný generel dopravy bude vypracovaný na základe komplexného rozboru súčasného stavu územia, pri využití jestvujúcich spracovaných územno-plánovacích podkladov. Bude analyzovať zaťaženie komunikácií, zhodnotí ich technický stav, označí kritické miesta na cestách a tiež vyhodnotí dostupnosť jednotlivých územných častí a centier v rámci župy. Dôležitou úlohou generelu dopravy je tiež určenie hlavných smerov rozvoja dopravnej infraštruktúry v regióne. Je potrebné rozpracovať cestnú infraštruktúru, na ktorú sú na území kraja kladené najväčšie prepravné nároky, sústrediť sa bude aj na rozvoj cykloturistických trás, verejnej autobusovej dopravy, železničnej dopravy, integrovanej hromadnej dopravy či leteckej dopravy.

Zdroj: BSK, Iveta TYŠLEROVÁ

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM