Rôzne

Dunajské luhy sú domovom pestrej ríše desaťtisícov vzácnych vtákov

Dunaj je najvýznamnejším zhromaždiskom a zimoviskom vtákov na Slovensku a zároveň je pre niekoľko druhov jedným najvýznamnejších zimovísk v strednej Európe.

Ilustračný obrázok k článku Dunajské luhy sú domovom pestrej ríše desaťtisícov vzácnych vtákov
Zdroj: SOS/BirdLife

Na Chránenom vtáčom území Dunajské luhy nachádzajú každoročne útočisko desaťtisíce vtákov. Tiahne sa od Bratislavy po Chľabu a zahŕňa celý tok Dunaja, priľahlú ramennú sústavu a na niektorých miestach i rybníky, močiare a lúky.

Súčasťou je aj Hrušovská zdrž. „Z prírodovedného hľadiska je kontroverzná, nakoľko jej výstavba výrazne negatívne zasiahla Dunajský ekosystém a unikátnu vnútrozemskú Deltu Dunaja. Vznikom rozsiahlej zatopenej plochy sa tu ale vytvorili podmienky, ktoré sú z pohľadu výskytu vtáctva pre niektoré druhy zaujímavé,“ povedal Ján Gúgh zo SOS/BirdLife Slovensko.

Vzácne zimujúce druhy

Zimujú tu druhy ako hlaholky severské, chochlačka vrkočatá, chochlačka sivá, severské druhy husí, kačica divá, kormorán malý, potápač veľký či potápač malý.

K vzácnym zimujúcim druhom patria napríklad chochlačka morská, turpan tmavý, turpan čierny, potápka ušatá, ľadovka dlhochvostá či potáplice.

„Celkový počet migrujúcich a zimujúcich vodných vtákov dosahuje na Dunaji 25– až 110-tisíc jedincov. Dunaj je jednoznačne najvýznamnejším zhromaždiskom a zimoviskom na Slovensku a zároveň pre niekoľko druhov vtákov je jedným najvýznamnejších zimovísk v strednej Európe,“ hovorí Gúgh.

Rôznorodosť na Dunaji

Medzi typické hniezdiace druhy patria beluša malá, bocian čierny, brehuľa hnedá, bučiačik močiarny, čajka čiernohlavá, haja tmavá, hrdzavka potápavá, kačica chrapačka, kačica chripľavka, kalužiak červenonohý, kaňa močiarna, ľabtuľka poľná, orliak morský, rybár riečny a rybárik riečny. Hniezdia tu aj kulík riečny, kalužiačik riečny, čajky smejivé, chavkoše nočné, kormorány veľké, volavky popolavé, tesár čierny, ďateľ prostredný či sýkorka čiernohlavá, priblížil Gúgh.

Z hľadiska hniezdnych kolónií vodných vtákov je na slovenskom toku Dunaja niekoľko unikátnych lokalít.

„Na celom toku Dunaja v Európe je Vtáčí ostrov na Hrušovskej zdrži jedinou významnou kolóniou čajkovitých vtákov. Hniezdia tu čajky smejivé, čajky čiernohlavé a rybáre riečne. Početnosť kolónie čajkovitých vtákov tu dosahuje viac ako 4-tisíc párov. Zaujímavé je hniezdenie najväčšej kolónie čajky čiernohlavej na Slovensku,“ ozrejmil Gúgh.

Čítajte aj: Aké tajomstvo ukrývajú lužné lesy pri Slovnafte?

Ochrana hniezdisk

Ide o jedno z najväčších hniezdisk tohto druhu v rámci strednej Európy. Vtáčí ostrov je aj hniezdiskom viacerých druhov kačíc. Aby sa hniezdisko nezničilo, ornitológovia tu realizujú každý rok kosenie lúk i odstraňovanie náletovej vegetácie.

Ďalším významným miestom je dunajský riečny ostrov pri obci Moča – Močiansky ostrov. Vyskytuje sa tu zmiešaná kolónia brodivcov, kormoránov a havranov.

„Nikde inde sa na Dunaji na Slovensku takáto kolónia nevyskytuje a pre celé Slovensko je unikátna. Hniezdia tu spoločne havrany čierne, kavky tmavé, kormorány veľké, volavky popolavé, beluše malé a chavkoše nočné. Počty hniezdnych párov dosahujú najvyššie hodnoty na Slovensku,“ povedal Gúgh.

Ide o jediné dlhodobé hniezdisko beluše malej na západnom Slovensku. Nachádza sa tu aj najväčšia hniezdna kolónia typického dunajského kormorána veľkého na Slovensku.

Kto obýva pokojnejšie brehy

Na Dunaji hniezdia aj rybárik riečny a brehuľa hnedá, hĺbia si nory do kolmých riečnych brehov. Pokojnejšie miesta Dunajských luhov so stojatou alebo pomaly tečúcou vodou v ramenách, rybníkoch či močiaroch vyhľadávajú zase kane močiarne, bučiačiky močiarne a rôzne druhy kačíc.

Pri močiaroch, mokrých lúkach alebo riečnych ostrovoch hniezdi aj kalužiak červenonohý. „V súčasnosti patrí medzi jedny z najvzácnejších druhov vtákov Dunajských luhov,“ pripomenul Gúgh.

Hniezdičmi zachovalých a nerušených lužných lesov, ktorých rozloha sa podľa Gúgha v Dunajských luhoch čoraz viac zmenšuje, sú bocian čierny a orliak morský.

„Kritický je stav populácie haje tmavej, ktorá kedysi patrila medzi hojné hniezdiče Dunajských luhov. Môže za to intenzívne hospodárenie v lužných lesov a nahrádzanie prirodzených vyspelých luhov plantážami šľachtených topoľov, ktorých biodiverzita a prírodoochranárska hodnota sa môže prirovnať kukuričným poliam,“ doplnil.

Čítajte aj: OBRAZOM: V našich lesoch môžete stretnúť neobyčajného živočícha

Ilustračný obrázok

Dunajské luhy a vtáctvo
7
Galéria
Zdroj: SOS/BirdLife
Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM