Dôchodcovia čítajú rozprávky škôlkarom: Most generácií spája v Petržalke už niekoľko rokov

Petržalská samospráva organizuje viacero zaujímavých podujatí, na ktorých sa najmenší stretnú so staršou generáciou.

Ilustračný obrázok k článku Dôchodcovia čítajú rozprávky škôlkarom: Most generácií spája v Petržalke už niekoľko rokov
Zdroj: Bratislava - Petržalka

Most generácií sa už niekoľko rokov snaží v Petržalke zbližovať mladých s tými skôr narodenými. Mestská časť si totiž uvedomuje, že často chýba schopnosť vzájomnej tolerancie, vymieňania si poznatkov, absentuje tiež vzájomné porozumenie. Samospráva v tejto súvislosti organizuje viacero spoločných podujatí.

Športovanie aj opekačky

„Som presvedčený, že tieto stretnutia sú pre obe generácie prínosom. Skúsenosti sú nenahraditeľné, mladí za ne zase môžu zaplatiť elánom, energiou, novými nápadmi. A navzájom sa učiť rešpektovať vek, názory, to, že sme iní,“ skonštatoval starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Jedným z tradičných príkladov podujatí je športové predpoludnie v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici. Zúčastňujú sa na ňom najmä klienti zariadenia, rodičia s deťmi, ale aj deti petržalských materských škôl. „V rámci zábavno–športového podujatia sa pravidelne v seniorských denných centrách stretávajú deti zo sociálne slabších rodín so staršími spoluobčanmi, aby si nielen odovzdali skúsenosti, ale sa aj zabavili,“ priblížila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Mestská časť taktiež pravidelne organizuje spoločné opekačky, napríklad so seniormi z Osuského ulice a deťmi zo Základnej školy na Gessayovej ulici či rôzne výlety. „Príslušníci najmladšej a najstaršej generácie sa schádzajú počas spoločných návštev či už v materských a základných školách alebo v denných centrách pre seniorov,“ doplnila Vnenková.

Seniori čítajú rozprávky

Iným príkladom je čítanie rozprávok. Seniori z Domu tretieho veku na Polereckého ulici prichádzajú do škôlok v rámci medzigeneračného projektu s názvom Rozprávkovo. Starký, starká, prečítaj nám rozprávku! „Biblioterapia, teda čítanie kníh ako forma terapie, pomáha formovať detskú osobnosť a ak ju číta babička či dedko, pomáha aj vytvárať vzťah medzi generáciami,“ dodala Vnenková.

Zdroj: TASR