Andrea Mesarčíková Rôzne

D4 by mala odľahčiť dopravu a znížiť ekologické riziká

Nultý diaľničný obchvat D4, ktorý má viesť aj v blízkosti bratislavskej mestskej časti Vajnory, vyvoláva u občanov obavy.

Plynú najmä zo skutočnosti, že trasovanie diaľničného koridoru v smere od Ivanky pri Dunaji na Stupavu prechádza v blízkosti tak okrajovej obytnej zóny mestskej časti Vajnory, ako aj štátnej prírodnej rezervácie Šúr. To by mohlo narušiť životné prostredie občanov i ekologické pomery v oblasti.
Podľa vyjadrenia hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Marcela Jánošíka, ktoré poskytol Miestnemu úradu vo Vajnoroch, obyvateľom všetkých dotknutých obcí, teda aj Vajnôr, bola navrhovaná trasa predložená a všetky akceptovateľné požiadavky boli v štúdii zapracované. Ako dodal starosta Vajnôr Ján Mrva, „hlavné pripomienky mestskej časti boli, aby D4 nešla po vajnorských viniciach na úpätí Malých Karpát, ale do tunela s portálom v doline s vysokým napätím medzi Svätým Jurom a Vajnorami a aby trasa D4 popri dedine bola zapustená do zeme, ako to najviac terén dovolí a ak sa dá, aj prekrytá zeleným mostom.“
Viesť diaľnicu v blízkosti prírodnej rezervácie nie je pre NDS prvá skúsenosť. „V tomto úseku D4 pri Šúrskom kanáli bude časť diaľnice vedená pod terénom a táto diaľnica bude uložená v tesnenej vani, aby neprišlo k prípadnému ohrozeniu podzemných vôd a teda aj prírodnej rezervácie Šúr. Okrem toho bude mať D4 v celom úseku kanalizáciu, ktorá bude mať pred zaústením do recipientov odlučovače ropných látok a sedimentačné nádrže. Pre ochranu obyvateľov pred nadmerným hlukom bude diaľnica zapustená pod terén a na hrádzi Šúrskeho kanála bude vybudovaná protihluková stena,“ dodal Jánošík.
Vajnorská samospráva chce, aby sa prednostne a urýchlene riešila dopravná infraštruktúra v obci a jej okolí, vrátene výstavby D4 v zmysle územného plánu. Podporuje to aj bratislavský magistrát a ostatné mestské časti hlavného mesta. "Už v súčasnosti je tranzitná premávka cez Vajnory neúnosná a vzhľadom na intenzívnu výstavbu v lokalite Chorvátsky Grob – Čierna voda sa situácia čoraz viac zhoršuje. Denne obcou prechádza vyše 20.000 vozidiel. Doprava kolabuje najmä v ranných a popoludňajších špičkách. Najhoršie je, že úzku centrálnu Roľnícku ulicu začali napriek zákazu používať aj ťažkotonážne vozidlá stavebných firiem na Čiernej vode, lebo nie je zaťažená mýtnym poplatkom ako alternatívne cesty I. triedy,“ doplnil Mrva.

Zdroj TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM