Cudzinci chceli "čistiť" eurá

Páchatelia sa chceli obohatiť o  500.000,-€, policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II im v tom zabránili.

Maros Palesch

Vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II obvinil dve osoby z obzvlášť závažného zločinu podvodu formou spolupáchateľstva. Ide o 46-ročného Francoisa D., štátneho občana  Francúzskej republiky a 39-ročného Maurice Esova E., štátneho občana USA. Oboch mužov zadržali policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v súčinnosti s príslušníkmi Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru ihneď potom, čo dňa 3.11.2011 na jednej z hotelových izieb na Bajkalskej ulici v Bratislave predstierali údajné čistenie bankoviek pochádzajúcich z dotácie vlády USA a následne sa chceli obohatiť o bankovky v sume 500.000,–€, ktoré predtým pod zámienkou vylákali od poškodených osôb.

Podľa políciou získaných informácií, obvinené osoby sa stretli s poškodenými ešte pred 3.11.2011. Stret­nutia sa konali na rôznych hoteloch v rámci Slovenskej republiky za účelom ukážky tzv. vyčistenia pravých začiernených bankoviek, pochádzajúcich z dotácie vlády USA, ktoré mali obvinení k dispozícií. Na to, aby mohlo prebehnúť tzv. „čistenie peňazí“, obvinení potrebovali od poškodených dodanie pravých bankoviek. Deklarovali, že za pomoci pravých bankoviek a chemického postupu, ktorí oni sami poznajú, sú schopní začiernené bankovky pochádzajúce z dotácie vlády USA „vyčistiť.“ Za tento proces mali poškodeným navrhnúť províziu.

Pri tzv. „čistení bankoviek“ mala byť použitá chemická látka, ktorú mali aplikovať medzi pravé a začiernené bankovky a následne vkladať do balíčkov. Takto zabalené pravé bankovky spolu so začiernenými bankovkami, do hliníkovej fólie, mali zostať neotvorené v neustálenom chemickom roztoku minimálne 24 hodín.

Na základe získaných informácií od občanov a poskytnutím spolupráce zo strany TV Markíza sme tento obzvlášť závažný trestný čin podvodu objasnili. Na jeho objasnenie polícia v súlade so zákonom využila všetky zákonné prostriedky a postupy.
Dňa 3.11.2011 policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II v súčinnosti v príslušníkmi Útvaru osobitného určenia Prezídia PZ zadržali v jednej z hotelových  izieb na Bajkalskej ulici dvoch podozrivých mužov potom, čo predstierali „čistenie bankoviek.“ Z hotela sa pod zámienkou vynesenia spotrebné odpadu vytvoreného počas čistenia pokúšali vyniesť 500.000,–€.Vykonaným policajným zákrokom bolo podozrivým mužov v tomto čine zabránené.

V prípade, že by polícia na mieste v tom čase nezasiahla a obvineným by sa podarilo bankovky z hotela vyniesť, obohatili by sa o sumu 500.000,–€.

Na podnet k návrhu na väzbu, ktorý vyšetrovateľ PZ v tejto súvislosti predložil, sú už obe obvinené osoby stíhané vo väzbe. V prípade dokázania viny sa potrestajú trestom odňatia slobody na 10 až 15 rokov.

V súvislosti s týmto prípadom podvodu polícia preverí aj podozrenie, či tento prípad nemá súvis s inými – v minulosti riešenými obdobnými prípadmi podvodov.

Z dôvodu predchádzania takýmto konaniam, vyzývame ľudí, aby boli v prvom rade ostražití a tak sa nestali obeťami nekalých praktík podvodníkov. V prípade akéhokoľvek podozrenia z protiprávneho konania je však dôležité, aby nás ihneď kontaktovali, či už formou volania na bezplatnú linku polície 158, prípadne prišli svoje podozrenie oznámiť osobne na ktorékoľvek policajné oddelenie.

Zdroj + foto: KR PZ Bratislava, Tatiana Kurucová

Tento článok nie je možné komentovať.