Bratislavský kraj plánuje zlepšiť fungovanie stredných škôl

Hospodárnejšie fungovanie, lepšie podmienky na vzdelávanie i viac priestoru a motivácie pre kvalitných pedagógov. K týmto cieľom má smerovať funkčná, efektívna a hospodárna sieť stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Alexandra Húsková
Ilustračný obrázok k článku Bratislavský kraj plánuje zlepšiť fungovanie stredných škôl
Zdroj: Dnes24.sk

Ako vysvetlil vedúci odboru školstva BSK Roman Csabay, zefektívnenie stredného školstva si vyžaduje súčasná situácia, v ktorej je kraj nútený zo svojho rozpočtu každoročne dofinancovať prevádzku škôl.

Dôvodom deficitu je to, že hoci sa znížil počet žiakov a tým pádom aj príjem z normatívov, prevádzkové náklady škôl a školských zariadení ostali na rovnakej úrovni. „Je potrebné preto vytvoriť funkčný a hospodárny systém, ktorý nebude neúmerne zaťažovať rozpočet BSK,“ upozornil riaditeľ školského odboru BSK.

Nový systém by mal prispieť aj ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. „Ak nebude potrebné dofinancovať bežné výdavky škôl, vytvorí sa priestor a možnosti, ako viac motivovať a odmeniť kvalitných pedagógov a zároveň aj investovať do kvalitnejšieho vybavenia škôl,“ skonštatovala podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová (Most-Híd).

Predpokladom realizácie tohto zámeru je podľa navrhovateľov vytvorenie tzv. líderských škôl v rámci študijných a učebných odborov, podobne ako sa vytvárajú centrá odborného vzdelávania a prípravy.

Zastupiteľstvo BSK na piatkovom rokovaní rozhodlo o ustanovení pracovnej skupiny z krajských poslancov a zamestnancov Úradu BSK, ktorá sa bude zaoberať možnosťami vytvorenia efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení. V novembri by sa malo zastupiteľstvo zaoberať konkrétnymi návrhmi.

Foto:BSK

Zdroj: TASR