Bratislavské NAJ: Viete, kde stojí najstaršia univerzita na Slovensku?

Slávna univerzita mala mimoriadny význam vo vývoji bratislavského, ale i slovenského školstva. O jej založenie sa výraznou mierou pričinil uhorský kráľ Matej Korvín.

Pri prechádzkach uličkami historického centra Bratislavy môžeme ešte aj dnes natrafiť na budovu najstaršej univerzity na území Slovenska. Mnohí z nás však okolo nej prejdú bez povšimnutia. Pritom slávna univerzita zohrala vo vývoji nášho školstva dôležitú úlohu.

Vznik univerzity

Academia Istropolitana, pravým názvom Universitas Istropolitana, stojí na Ventúrskej ulici neďaleko Michalskej brány. O jej založenie sa pričinil uhorský kráľ Matej Korvín, ktorý počas svojho kraľovania rozširoval v Uhorsku vzdelanie a prvé preniknuté myšlienky humanizmu. Tým sa začali písať dejiny vysokého školstva na území Slovenska.

Za rok založenia sa všeobecne považuje rok 1465, avšak v tomto roku poslal Matej Korvín len veľké posolstvo do Ríma k pápežovi Pavlovi II. so žiadosťou o povolenie zriadiť univerzitu v Uhorsku. Až v roku 1467 univerzitu slávnostne otvorili ceremóniami v ostrihomskom katedrálnom chráme. Kancelárom univerzity sa stal ostrihomský biskup Ján Vitéz.

Štyri fakulty

Študenti si na začiatku mohli vybrať zo štyroch fakúlt – teologická, právnická, lekárska a umelecká (filozofická), ktoré sa niesli v duchu humanistickej a protischolastickej atmosféry. Dôraz sa kládol na matematiku, prírodné vedy, astronómiu a medicínu. Profesori používali na štúdium knihy z bohatej a vzácnej knižnice bratislavskej kapituly.

Po tom, čo v roku 1972 Jána Vitéza uväznili, lebo plánoval sprisahanie, pri ktorom mal poľský kráľ Kazimír IV. získať uhorský trón, začala Universitas Istropolitana upadať. Opustili ju viacerí učitelia a definitívny koniec univerzity nastal po smrti Mateja Korvína v roku 1490.

Vyrastali tam aj divadelní herci

Novodobá história budovy významnej univerzity je spojená s Divadelnou fakultou Vysokej školy múzických umení. Fakulta tu sídlila do roku 2010, do roku 2004 ešte pod názvom Činoherná a bábkarska fakulta.

V súčasnosti slúžia priestory najstaršej slovenskej univerzity ako metodické a poradenské stredisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky v oblasti celoživotného a ďalšieho vzdelávania. Budova je zároveň vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame