Nina Táborská Samospráva

Bratislavská Rača začala konať: Z vinohradov majú zmiznúť čierne stavby

Mestská časť Bratislava-Rača oznámila začatie konania o odstránení stavby "Vinohradnícke domy" realizovanej stavebníkom Jurajom Obermajerom z Bratislavy. Ide o stavby piatich objektov vo vinohradoch v lokalite Fixle.

Ilustračný obrázok k článku Bratislavská Rača začala konať: Z vinohradov majú  zmiznúť čierne stavby
Zdroj: TASR

„Náš úrad od začiatku tohto prípadu postupuje v medziach zákona, aby zastavil budovanie týchto stavieb bez stavebného povolenia. Bez súčinnosti ďalších inštitúcií a súdov je však naša snaha o dodržiavanie stavebného zákona a súvisiacich pravidiel odsúdená na neúspech,“ povedal starosta MsČ Bratislava–Rača Peter Pilinský.

Ide o stavby piatich objektov vo vinohradoch v lokalite Fixle. Štyri jednopodlažné a jeden dvojpodlažný dom sú ku dňu začatia konania vo fáze ukončenej hrubej stavby, s betónovou stenou pri vstupe na pozemok s napojeniami na plyn a elektrinu a s vodomernou šachtou.

Stavebník na základe oznámenia stavebného úradu o začatí konania o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby z 12. mája 2014 reagoval tým, že podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby.

„Úrad následne začal požadované konanie o povolení stavby a vyzval stavebníka na predloženie dokladov potrebných na posúdenie stavby. Z požadovaných vyše 25 dokumentov, podkladov a stanovísk dotknutých inštitúcií však stavebník predložil v stanovenej lehote iba jediný – nájomnú zmluvu. Následne stavebník požiadal o predĺženie lehoty na ich predloženie o ďalších 240 dní. Stavebný úrad s takouto lehotou – vzhľadom na pokračujúce práce na stavbe – nesúhlasil a opätovne vyzval stavebníka na predloženie dokladov do siedmich dní ako definitívny termín na možnosť predloženia dokladov,“ priblížila Eva Miklánková z Miestneho úradu v Rači.

Prečítajte si tiež: Obyvatelia Röntgenovej ulice sa chcú poskladať na nové parkovisko. Garážový dom pre súkromníka odmietajú

Ako dodala, „nakoľko ani do dňa vypísania tohto oznámenia o neboli predložené požadované podklady pre posúdenie stavby od stavebníka a stavebný úrad dostal nesúhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava, ktorým bolo preukázané, že predmetná stavba je v rozpore s verejným záujmom, stavebný úrad oznamuje konanie o nariadení odstránenia stavby.“

Mestská časť Bratislava-Rača sa už v súvislosti s čiernymi stavbami v lokalite Fixle obrátila s podaniami umožňujúcimi postihnúť stavebníka a zastaviť jeho činnosť na viacero dotknutých inštitúcií a organizácií, na Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Okresný úrad – odbor výstavby a bytovej politiky, Obvodný pozemkový úrad, Okresnú prokuratúru Bratislava III, Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, SPP, Západoslovenskú energetiku.

„Žiadna z nich vo svojom stanovisku nepodporila snahu mestskej časti o zastavenie či nápravu tohto traumatizujúceho stavu, ktorý sa môže stať precedensom a povzbudením pre vznik ďalších podobných nepovolených stavieb na Slovensku,“ uzavrela Miklánková.

Foto: Ilustračné.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM