Bratislavčania môžu hlasovať za projekty Občianskeho rozpočtu

Do burzy nápadov Bratislavčania poslali tento rok spolu 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry.

Bratislavčania už môžu hlasovať, ktorý z projektov by chceli realizovať z finančných prostriedkov Občianskeho rozpočtu. Verejnosť môže hlasovať priamo na webovej stránke hlavného mesta alebo osobne v budove bratislavského magistrátu do 17. novembra 2018.

Bratislavčania rozhodnú

Rozhodovať môžu o 6 projektoch, ktoré vzišli z Burzy nápadov. Vyčlenená suma 50-tisíc eur bude následne rozdelená na základe počtu hlasov, ktoré občania odovzdajú pre projekt, ktorý chcú podporiť.

Vybrané projekty, za ktoré môžu Bratislavčania hlasovať, sú:

1. Bez bariér za zdravím

  • zlepšenie podmienok pre chodcov v okolí Nemocnice Antolská

2. Výsadba v Petržalke

  • výsadba zelene vo vnútroblokoch v Petržalke

3. Pitná fontánka v parku

  • osadenie pitnej fontánky v mestskom parku

4. Zachytávanie dažďovej vody do podzemných nádrží

  • pilotný projekt nakladania s dažďovou vodou v jednej z mestských organizácií

5. Ferálne mačky

  • starostlivosť o ferálne mačky

6. Mestský projekt s divadlom Malá scéna

  • kultúrno-vzdelávací projekt pre Bratislavčanov

Po spracovaní výsledkov hlasovania budú projekty zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Burza nápadov

Do burzy nápadov Bratislavčania poslali tento rok spolu 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Všetky tieto návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta. Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií.

V tejto fáze procesu sa v októbri konalo verejné prerokovanie návrhov s občanmi. Cieľom verejného fóra bola vzájomná diskusia občanov a autorov podnetov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných návrhoch. Návrhy diskutujúci rozdelili na tri kategórie – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu alebo sú nekonkrétne.

Bratislava24.sk informovala Zuzana Onufer, hovorkyňa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk