Bratislavčania budú môcť rozhodovať o využití časti finančných prostriedkov mesta

Bratislavčania majú možnosť predložiť svoje podnety do 31. augusta 2017.

Ilustračný obrázok k článku Bratislavčania budú môcť rozhodovať o využití časti finančných prostriedkov mesta
Zdroj: ephoto.sk

Hlavné mesto SR Bratislava aj v roku 2018 vyčlení časť mestského rozpočtu na účely občianskeho rozpočtu. Občiansky rozpočet umožňuje Bratislavčanom rozhodovať o využití časti finančných prostriedkov mesta na projekty v piatich kategóriách – doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport a sociálne veci. Z každej kategórie bude zrealizovaný jeden projekt.

Rozhodujte

Bratislavčania majú možnosť predložiť svoje podnety do 31. augusta 2017. Zhromaž­ďovanie podnetov od obyvateľov prebieha vyplnením formulára na webovej stránke mesta bratislava.sk a na pracovisku Služby občanom v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Návrh občanov, ktorý bude spĺňať podmienky, bude zaradený do verejného prerokovania.

V záverečnej fáze sa vybrané návrhy z burzy nápadov predložia na celomestské hlasovanie verejnosti na internete. Posudzovať sa budú nápady, ktoré je možné zrealizovať v rámci kompetencií hlavného mesta a vyčlenenej finančnej čiastky z mestského rozpočtu.

O rozpočte

Občania hlasovaním rozhodli, že v roku 2017 sa z prostriedkov občianskeho rozpočtu v kategórii životné prostredie zrealizuje projekt V Bratislave žijú s nami, ktorý podporuje občianske združenia, venujúce pozornosť opatere túlavých mačiek. V kategórii doprava, cesty, chodníky a cyklochodníky zvíťazil projekt Bezpečne cez Mamateyovu – Pankúchovu. Nápad vybudovania vrakunského Fit parku získal najviac hlasov v kategórii kultúra a šport. Projekt Zelená pre seniorov zvíťazil v oblasti sociálnych vecí.

Hlavné mesto ponúka občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Cieľom občianskeho rozpočtu je napĺňanie potrieb obyvateľov, modernizácia správy vecí verejných, transparentnosť verejného rozhodovania a predchádzanie klientelizmu a korupcii. Zapojeným občanom a subjektom umožňuje občiansky rozpočet kontrolovať verejné výdavky.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame