Tomáš Stupavský Samospráva

Bratislava na tom nie je až tak zle. Mesto vlani hospodárilo s prebytkom viac ako milión eur

Hlavné mesto hospodárilo v roku 2014 s prebytkom vo výške 1.080.438 eur. Časť z tejto sumy prerozdelí samospráva do rezervného fondu, fondu statickej dopravy či do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý dnes schválili mestskí poslanci.

Ilustračný obrázok k článku Bratislava na tom nie je až tak zle. Mesto vlani hospodárilo s prebytkom viac ako milión eur
Zdroj: Dnes24.sk

Po výslednom zúčtovaní finančných vzťahov k mestským organizáciám a hlavným mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu Bratislavy v roku 2014 a finančnom usporiadaní celkového vlaňajšieho hospodárenia mesta bol prebytok určený na tvorbu peňažných fondov vo výške 1.018.357 eur.

Samospráva ho prerozdelí do rezervného fondu, a to v celkovej sume 577.691 eur, do fondu statickej dopravy vo výške 404.039 eur a do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 36.627 eur.

Problémom sú dlhy

V bežnom rozpočte malo mesto Bratislava príjmy vo výške 220.711.096 eur a výdavky vo výške 206.802.265 eur. V kapitálovom rozpočte zas malo príjmy na úrovni 17.891.599 eur a výdavky 32.911.270 eur. Príjmové finančné operácie boli vlani vo výške 74.069.278 eur, výdavkové vo výške 71.878.000 eur.

Podľa dôvodovej správy sa na výsledkoch hospodárenia mesta za rok 2014, aj napriek poskytnutiu dotácie z ministerstva financií, určenej na rozvoj a podporu funkcií Bratislavy ako hlavného mesta vo výške 3.500.000 eur či návratnej peňažnej výpomoci vo výške 2.500.000 eur, s veľkou mierou prejavuje nerealizovanie predaja majetku mesta v predpoklada­nej výške.

Taktiež hospodárenie ovplyvnili dlhy z predchádzajúcich období vo forme neuhradených faktúr alebo v roku 2013 zazmluvnených prác a dodávok.

Pre zabezpečenie finančnej stability mesta sa v závere roka uplatnila regulácia výdavkov, čím sa zabezpečilo financovanie nevyhnutných samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta.

„Aj napriek tomu sa nepodarilo mestu zaplatiť všetky svoje záväzky za rok 2014,“ píše sa v dôvodovej správe. V porovnaní s rokom 2013 sa znížila dlhová služba ku koncu roka 2014 o 2.678.500 e­ur. Hlavné mesto dokázalo vytvoriť priestor na realizáciu investičných programov vo výške 32.911.300 eur.

Dokončené viaceré projekty

Mesto Bratislava dokončilo vlani výstavbu nájomných bytov na Čapajevovej ulici v Petržalke, budovalo cyklotrasy, nosného dopravného systému, dokončilo trolejbusové trate Trenčianska, Gaštanova-konečná či električkové trate Dúbravka v úseku Hanulova-Pri kríži, Radlinského-Štefanovičova a taktiež integrovanú prestupnú zastávku MHD na Radlinského ulici.

Hlavné mesto zabezpečovalo financovanie samosprávnych kompetencií minulý rok predovšetkým z vlastných zdrojov.

„Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Prečítajte si tiež: Staré Mesto vystavilo záverečný účet. Minulý rok hospodárilo s prebytkom viac ako 618-tisíc eur

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM