Bratislava bude mať nočného primátora. Jeho úlohou bude riešiť konflikty v uliciach mesta

Zaoberať sa bude aj problémom rušenia nočného pokoja. Do jeho kompetencií spadá tiež rokovanie s prevádzkovateľmi jednotlivých prevádzok.

Bratislava plánuje v nasledujúcich mesiacoch zriadiť funkciu nočného primátora. Ten bude zodpovedný za koordináciu starostlivosti o hlavné mesto v nočných hodinách. Potvrdil to bratislavský magistrát. Nočného primátora či starostu má napríklad Amsterdam a niekoľko dní aj Praha.

Riadenie nočného života

Nočný primátor bude podľa bratislavského magistrátu využívať primárne mäkké nástroje na riadenie nočného života v meste. „Do jeho kompetencií spadá rokovanie s prevádzkovateľmi jednotlivých prevádzok, respektíve s ich zástupcami a nastavovanie pravidiel fungovania mesta v nočných hodinách,“ vysvetlilo hlavné mesto.

Nočný primátor má prijímať aj opatrenia na prevenciu konfliktov vrátane riadenia tímu ľudí zaoberajúcich sa predchádzaniu a riešeniu konfliktov v teréne. Zaoberať sa bude aj problémom rušenia nočného pokoja. Úzko bude spolupracovať so splnomocnenkyňou bratislavského primátora pre bezpečnosť a drogovú politiku Ivetou Chovancovou aj s náčelníkom mestskej polície.

Zdroj: TASR