Maros Palesch Krimi

Bezpečne do školy

Za 9 mesiacov roku 2010 bolo v rámci Bratislavského kraja zaznamenaných 22 smrteľných zranení účastníkov cestnej premávky, z toho v 10 prípadoch chodci, pričom v 4 prípadoch zavinenie porušením osobitných ustanovení o chodcoch spôsobila práve spomína

Každý deň dochádza na cestách k vážnym dopravným nehodám, ktorých obeťami bývajú aj chodci. Príčinou niektorých tragických nehôd je nedostatočná viditeľnosť. Motorové vozidlá alebo cyklisti majú povinnosť pri zníženej viditeľnosti svietiť, chodci takúto možnosť nemajú a preto ich zvýšenú viditeľnosť je možné docieliť napríklad používaním reflexných prvkov. Bratislavská polícia informuje rôznymi formami širokú verejnosť o dodržiavaní bezpečnosti na cestných komunikáciách.

Keďže zraniteľnou skupinou môžu byť aj školopovinné deti, je potrebné, aby aj rodičia zaujali aktívny prístup a poučili svoje deti o bezpečnom pohybe na cestách :

  • vstúpiť na vozovku môžu len vtedy, ak sa pozrú naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a len vtedy ak sa nepribližuje dopravný prostriedok,
  • nesmú vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných motorových vozidiel, ktoré znemožňujú výhľad,
  • nevstupovať náhle do vozovky bez toho, aby sa presvedčili, čo neprichádza motorové vozidlo
  • musia dodržiavať svetelnú signalizáciu pre chodcov, zásadne používať priechod pre chodcov, a vždy najkratším smerom, čiže kolmo

Bezpečná cesta do školy:

  • dieťa musí byť v premávke viditeľné, preto je vhodné opatriť jeho odev alebo tašku reflexnými prvkami,
  • dieťaťu určite takú cestu do školy, kde by najmenej prechádzalo cez vozovku, a ak je to nevyhnutné, tak na miestach s malým dopravným ruchom a aby neprechádzalo na takých miestach, kde nemá dostatočný výhľad na obidve strany.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave bude dohliadať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v bezprostrednom okolí základných škôl i dňa 19.10.2010 v čase od 7.15 hod do 8.00 hod na nižšie uvedených miestach.

V tento deň prebehne preventívno-dopravná akcia ,,Bezpečne do školy“. Policajti úseku prevencie spolu s dopravnými policajtmi budú v blízkosti základných škôl na teritóriu Bratislavského kraja rozdávať náhodným chodcom reflexné prvky na oblečenie a upozorňovať ich na dôležitosť dodržiavania bezpečnosti na cestných komunikáciách.

Informácie k realizovanej dopravno-preventívnej aktivite ,,Bezpečne do školy“ Vám poskytne krajský koordinátor prevencie KR PZ v Bratislave priamo na mieste konania (ZŠ Palisády 57, priechod pre chodcov v blizkosti základnej školy).

KR PZ BA + KDI BA ZŠ Palisády 57 07.15 h – 08.00 h

BA I + KDI BA I ZŠ Vazovova 4 07.15 h – 08.00 h

BA II + KDI BA II ZŠ Mierova 07.15 h – 08.00 h

OR PZ BA III + KDI BA III ZŠ Česká 10 07.15 h – 08.00 h

OR PZ BA IV + KDI BA IV ZŠ Tilgnerova 14 07.15 h – 08.00 h

OR PZ BA V + KDI BA V ZŠ Prokofievova 5 07.15 h – 08.00 h

OR PZ Pezinok + ODI OR PZ PK ZŠ Fándlyho 07.15 h –08.00 h

Zdroj: KR PZ Bratislava, Tatiana Kurucová

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM