Bezdomovci a problémy s parkovaním - aj to boli témy zastupiteľstva v Lamači

V mestskej časti Lamač dnes zasadali poslanci miestneho zastupiteľstva. Vystúpili aj občania, ktorí v Lamači dostávajú priestor hneď po úvodných bodoch. Riešili sa problémy s narastajúcim počtom bezdomovcov a krádežami, ako aj riešenie dopravnej situácie v tejto mestskej časti.

Alexandra Húsková
Ilustračný obrázok k článku Bezdomovci a problémy s parkovaním - aj to boli témy zastupiteľstva v Lamači
Zdroj: Dnes24.sk

Vystúpenia občanov na miestnom zastupiteľstve v Lamači sú zaradené hneď v prvom bode programu. Niekoľkí z nich využili túto možnosť a vyjadrili nespokojnosť v súvislosti s výskytom bezdomovcov v záhradkárskej oblasti Rázsochy. Ako uviedla majiteľka jednej zo záhrad, býva tam v súčasnosti okolo 40 bezdomovcov, ktorí znepríjemňujú život okolitým majiteľom záhradiek.

Podľa vyjadrenia okrskára z mestskej polície bola v tejto oblasti vykonaná kontrola a ani jedna z chatiek nie je obývaná neoprávnene. Pri návštevách jednotlivých chatiek sa „obyvatelia“ preukázali platnými povoleniami od majiteľov. V diskusii sa objavil aj problém s chatkami a záhradami, ktoré nemajú vyriešené vlastnícke vzťahy.

Zástupkyňa starostu Júlia Ondrišová pripomenula aj zvýšený výskyt bezdomovcov priamo v centre Lamača, kde posedávajú na lavičkách a obťažujú okoloidúcich. Poslanci vzali sťažnosti na vedomie.

Lamačské oko

Pri správe o činnosti Mestskej polície sa ku vzrastajúcej kriminalite vyjadril aj predseda Komisie bezpečnosti, poslanec Pavol Čech : “Riešením by mohlo byť aj Lamačské oko. Bude to naša – lamačská organizácia, financovaná z rozpočtu MČ. Nahradí bezpečnostnú dieru, ktorá tu vznikla. Je to jeden z prvých pilotných projektov, plánujeme pracovať aj na ďalších. My si vyberieme ľudí, ktorí budú členmi tejto hliadky. Na to, aké živly sa do našej mestskej časti sťahujú, to bude ešte aj málo.“

Prednostka Miestneho úradu Lamač Michaela Kovári Mrázová sa vyjadrila k pripravovanému zriadeniu hliadky s názvom „Lamačské oko“. Členmi by mali byť občania, ktorí bývajú v Lamači. „Mali by byť zamestnancami úradu formou dohody, časom to možno prehodnotíme a keď zistíme, že je o prácu v hliadke záujem, pristúpime aj k zamestnaneckému pomeru. Mal by to byť zanietený človek so záujmom o prostredie v našej mestskej časti,“ dodala prednostka Mrázová.

Viac o občianskej hliadke si prečítajte tu : Lamačské oko – nová hliadka nad dodržiavaním poriadku. Spustená bude od leta

Doprava a parkovanie

V súvislosti s riešením dopravnej situácie v BA-Lamač sa diskutovalo o dopravnej situácii na Heyrovského ulici . Úzka jednosmerná ulica je určená prioritne pre obyvateľov priľahlých domov a parkovanie. Cieľom komplexného riešenia by malo byť aj nové dopravné napojenie pre Heyrovského ulicu. Na tejto ulici býva približne 1000 obyvateľov.

Pripravených je niekoľko variant dopravného riešenia. Problém je zo zachovaním parkovacích miest, ako aj ich nedostatkom.

“Dôležité je nepristupovať k znižovaniu parkovacích kapacít na Heyrovského ulici a zároveň prispieť k odľahčeniu a zjednodušeniu situácie na súčasne preťaženej križovatke Vrančovičova – Hodonínska, ktorá je neuralgickým bodom celej lokality,“ uviedol pre Bratislava24.sk poslanec Lukáš Baňacký, predseda Komisie výstavby.

Starosta Peter Šramko : „Riešime parkovanie, ale chceme to robiť s citom.“ Poslanci zobrali na vedomie informáciu o rozpracovanom projekte dopravy a parkovania na Heyrovského ulici a poverili starostu na zvolanie verejného zhromaždenia za účelom prerokovania dopravného riešenia spolu s obyvateľmi s termínom do 30.júna.

Zdroj: Dnes24.sk