Ako voliť v župných voľbách? Prečítajte si praktický manuál

Volebné miestnosti sa otvoria už zajtra o 7:00 hod., svoj hlas môžete odovzdať do 22:00 hod. Prinášame niekoľko dôležitých informácií, ako postupovať.

Ilustračný obrázok k článku Ako voliť v župných voľbách? Prečítajte si praktický manuál
Zdroj: TASR

Župné voľby sú už za dverami. Ak chcete, aby vás vo volebnej miestnosti nič nezaskočilo, prečítajte si praktický manuál, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra SR.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Volebná komisia potom zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu hlasovanie nebude umožnené.

Ako krúžkovať?

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Čo ak sa zmýlite?

Ak by ste sa pri označovaní volebných lístkov pomýlili, okrsková volebná komisia vám na požiadanie vydá ďalšie hlasovacie lístky. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte do špeciálnej schránky určenej na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musíte vložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám uložia pokutu 33 eur.

Máte zdravotný problém?

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii a má právo vziať so sebou aj inú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby to za neho urobila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Web ministerstva vnútra zverejnil zoznam počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch. Nájdete ho TU.

Výsledky volieb

Počty kandidátov sa mohli meniť najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 4. novembra o 7:00 hod. Keďže už sú vytlačené hlasovacie lístky, nie je možné zmazať mená kandidátov, ktorí z boja vypadli. Volič sa dozvie o tom, ktorý kandidát sa vzdal, alebo bol odvolaný, vo volebnej miestnosti.

Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia.

Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame