Ako sa zmení tvár Ružinova? V hre je obľúbený Štrkovec i kult Teslová

Na Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava - Ružinov sa konali zasadnutia, ktorých cieľom bolo prerokovanie konceptov troch Územných plánov zón Štrkovecké jazero, Bajkalská-roh a Bajkalská-Drieňová. Po prvom búrilovom rokovaní sa spisuje hromada pripomienok. Pozrite sa čo sa chystá.

Nina Táborská
Ilustračný obrázok k článku Ako sa zmení tvár Ružinova? V hre je obľúbený Štrkovec i kult Teslová
Zdroj: Dnes24.sk

Hneď na úvod pondelkového verejného prerokovania jeden zo spracovateľov Územného plánu zóny, Braňo Kaliský, pripomenul, že stretnutie sa koná najmä kvôli dotknutým úradom a orgánom. „Vidím tu opäť niektorých zástupcov občanov a tak pripomínam, že toto štádium spracovania územného plánu je koncept, čo znamená, že nie je to zatiaľ nič, čo by bolo schválené.“

Momentálne sú na stole tri Územné plány zón. Okolo Štrkoveckého jazera: ÚPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská-roh a ÚPN-Z Bajkalská-Drieňová. Pomocou plánov má byť upravený všeobecný Územný plán Bratislavy, čo v preklade znamená určiť, čo, kde a ako vysoko môže byť postavené.

Dve varianty

„Celý Územný plán všetkých troch zón je riešený aj na základe pripomienok v dvoch variantách,“ vysvetlil Kaliský. „Prvý variant, variant A, je viac ekologický ale čo je dôležité, oba varianty sú kombinovateľné, čiže bude to istý kompromis, zmes jednotlivých častí, zostavený podľa pripomienok občanov a dotknutých orgánov a organizácií,“ do­dal.

„Variant B“ je oveľa viac náročnejší na inžinierske siete. Súčasťou prvej varianty sú jednoduché, ľahké stavby, ktoré podľa slov architektov neohrozia jednotlivé priestory. Hoci je vo „variante A“ viac zelene, ako na prerokovaní potvrdil Kaliský, „zeleň sa nebude redukovať ani v jednej z navrhovaných častí.“ Druhá spracovateľka návrhov Kaliská doplnila, že hlavný rozdiel medzi oboma návrhmi je v kapacitách a nie trasách.

Kult Teslovej

Veľká diskusia sa vedie okolo garáží na Teslovej. „V tejto časti máme isté investičné zámery, navrhujeme aj spracovanie časti kde je v súčasnosti Billa, neznamená to ale, že keď je to zakreslené v koncepte tak to je záväzné,“ pripomenul Kaliský.

Na Teslovej je veľa parciel, ktoré by výstavbou boli vyvlastnené. Ľudia si ich však zakúpili len nedávno a preto je táto situácia skutočne chúlostivá.

Na otázku majiteľa jednej z parcel, či by sa výstavba v tejto lokalite dala posunúť, Kaliský odpovedal: „My neriešime úplne to, čo sa bude stavať, my len riešime to, čo sa tam stavať dá a čo by sa tam mohlo hodiť. Do návrhovej časti sa preto môže dostať niečo celkom iné. My musíme dodržať Územný plán mesta ale myslíme si, že by sa s tým dalo niečo robiť.“ Podľa slov spracovateľov je v hre aj otázka novej materskej školy, ktorá tam chýba.

Boj o vlastné

Ako v prvom prerokovaní, tak i v pondelkovom, vyjadrili občania a zástupcovia orgánov a organizácií nesúhlas so stavbou výškových panelákov. Viac obyvateľov v Ružinove znamená totiž aj viac preplnenú dopravu. Obyvatelia a majitelia garáží sú rovnako za ich zachovanie tak ako sú.

Iný z obyvateľov, ktorý sa zúčastnil prerokovania uviedol, že dotknutí obyvatelia sú za zachovanie koeficientu zelene aj zastavanej plochy.

Dotknuté územia považujú nie len jeho obyvatelia za veľmi hodnotné. Návrhy sa tak stretli s nesúhlasom dotknutých Ružinovčanov ale i organizácií, ekológov, orgánov,…

Projekt Poriadok v Ružinove

K tvorbe územných plánov zón môžete zaslať starostovi a architektom vaše návrhy, poznámky a pripomienky. Šancu zasiahnuť do regulácie výstavby a stanovenia mantinelov investorom môžete v novom termíne, ktorý by mal byť 4. decembra. Dátum bude ešte upresnený, od prvého sa vzhľadom na množstvo pripomienok upustilo.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame