Maros Palesch Rôzne

Aj vďaka výzve župana Freša schválil parlament úpravu školského zákona

Na brífingu pred hlasovaním o školskom zákone v Národnej rade SR vyzval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo poslancov NR SR, aby schválili prezidentom vrátený zákon. Plénum nakoniec prelomilo prezidentovo veto a novelu školského z

„Veríme, že hlasovanie bude úspešné a stres okolo osemročných gymnázií opadne. Týka sa to hlavne bratislavskej župy, preto sme dnes tu,“ povedal na brífingu župan Frešo. Ak by dnes poslanci parlamentu neschválili školský zákon, znamenalo by to zdecimovanie osemročných gymnázií. Týka sa to najmä Bratislavskej župy. Podľa jeho slov by sa malo hľadať spravodlivé a zrozumiteľné riešenie pri budúcom prijímacom procese na daný typ gymnázií. „Rozhodne sme proti tomu, aby sa niečo paušálne zrušilo a rodičom sa oznámilo, nech sa zariadia,“ konštatoval Frešo. Zákon totiž ruší opatrenie z minulého volebného obdobia, ktoré obmedzuje počet žiakov na osemročných gymnáziách na päť percent z populačného ročníka. Poslankyňa Tatiana Rosová predkladala návrh na zmenu školského zákona, pretože kvantitatívne kritérium považuje za nespravodlivé.

V predchádzajúcom volebnom období prijal parlament zmeny, na základe ktorých počet žiakov na osemročných gymnáziách má byť päť percent z populačného ročníka. V Bratislavskom kraji bolo pred nadobudnutím účinnosti zákona v školskom roku 2008/2009 do prvých ročníkov osemročných gymnázií prijatých 24,43 % z populačného ročníka, pritom v Bratislave to bolo viac ako 33 %. Od školského roka 2009/2010 sa začal tento počet postupne znižovať, pričom v školskom roku 2011/2012 má byť do prvých ročníkov osemročných gymnázií prijatých maximálne 5 % žiakov z populačného ročníka.

Prechodné obdobie určené zákonom je pre Bratislavský kraj podľa župana Freša nedostatočné, pretože nezohľadňuje špecifiká bratislavského regiónu. V Bratislavskom samosprávnom kraji je neporovnateľne vyšší počet gymnázií s osemročnou formou štúdia ako v iných samosprávnych krajoch. „Prechod z 24,43 % na 5 % nie je možné uskutočniť počas stanovených troch rokov, pretože je potrebné počas prechodného obdobia vytvoriť efektívny a funkčný model fungovania gymnázií s osemročným štúdiom tak, aby zohľadňoval verejný záujem všetkých občanov Bratislavského kraja,“ uzniesli sa poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na svojom decembrovom zasadnutí.

Zdroj: BSK

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie