Zelenšia Bratislava: Mesto nahradí choré stromy na Námestí SNP za nové a zdravé

Hlavné mesto plánuje v tomto roku zvýšiť starostlivosť o mestskú zeleň. Okrem budovania nových parkov bude samospráva vymieňať choré stromy za zdravé.

Hlavné mesto plánuje obnovovať zeleň v Starom Meste. Z tohto dôvodu nechalo vyšetriť zdravotný stav 19 stromov nachádzajúcich sa na Námestí SNP. Bratislava.sk o tom informovala Iveta Kešeľáková z bratislavského magistrátu.

Kritický stav štyroch stromov

Vzhľadom na kritický stav štyroch stromov v správe mestskej organizácie Marianum (tri sofory japonské a jedna breza previsnutá) arborista odporučil ich nahradenie novými a revitalizáciu zelene v danej lokalite. Štyri choré stromy budú následne nahradené siedmimi zdravými stromami. O výbere lokality, kde budú vysadené, rozhoduje orgán ochrany prírody príslušnej mestskej časti, ktorý to má vo svojej kompetencii.

Na základe získania povolenia na výrub by malo mesto začať s realizačnými prácami z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a majetku Bratislavčanov a návštevníkov Bratislavy v druhej polovici februára.

Obnova zelene

„Starostlivosť o zeleň a kvalita verejných priestranstiev je jednou z našich priorít na rok 2017, preto budeme pokračovať v uzdravovaní prírodného prostredia v Bratislave, obnovovať zeleň v meste a dbať na zvýšenú čistotu verejných priestorov,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Starostlivosť o zeleň bola v Bratislave dlhé roky zanedbávaná a jej dôsledky začínajú byť viditeľné práve teraz. Vedenie hlavného mesta sa preto snaží riešiť tento problém od základov a zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu zelene v meste. Minulý rok pribudlo v Bratislave viac ako 130 zdravých stromov.

Ilustračný obrázok

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame