Najlepší na Bratislava24.sk

 1. Bratislav Belić (51.41s) 100%
 2. Sára Zahradníková (75.23s) 70%
 3. Daniel SK (67.15s) 60%
 4. Adriana Banásová (106.04s) 60%
 5. Petra Ripci (116.81s) 60%
 6. Lenka Malikova (96.85s) 40%

Najlepší hráči

 1. Bratislav Belić (51.41s) 100%
 2. Sára Zahradníková (75.23s) 70%
 3. Daniel SK (67.15s) 60%
 4. Adriana Banásová (106.04s) 60%
 5. Petra Ripci (116.81s) 60%
 6. Lenka Malikova (96.85s) 40%