V Danubiane otvorili výstavu moderného maďarského umenia Crossing Borders

Výstava moderného a súčasného maďarského umenia v takejto reprezentatívnej obsiahlej podobe je na Slovensku po prvý raz v histórii.

V Danubiane Meulensteen Art Museum otvorili vo štvrtok (16. marca) výstavu obrazov zo zbierky Georga Grünera Crossing Borders.

„Zbierka je úzko zameraný súbor umeleckých diel rôznych umelcov, rôznych médií maďarského umenia 20. storočia od polovice 40. rokov po súčasnosť, pričom dôraz kladie na avantgardné a neoavantgardné diela, sledujúc dejiny nefiguratívneho, abstraktného umenia maďarských umelcov, bez ohľadu na to či žijú, alebo žili v Maďarsku alebo v zahraničí,“ povedala kurátorka výstavy Júlia N. Mészáros.

Výber maďarských diel

Zbierka Georga Grünera, ktorého rodina pochádza z Bratislavy, obsahuje veľa maďarských diel, v Danubiane predstavuje len ich výber. „Samozrejme, moja zbierka má viacero diel, ale mysleli sme, že bude lepšie sa sústrediť na určitú skupinu umelcov, nerobiť ju veľmi obšírnou a ukázalo sa, že naozaj niekedy je menej viac, lebo výstava má teraz lepšiu výpovednú hodnotu,“ povedal Grüner.

V zbierke Grünera sú zastúpení prominentní umelci ako Tamás Lossonczy, Tihamér Gyarmathy, Ibolya Lossonczy, Endre Bálint, Ilona Keserü Ilona, István Nádler, Imre Bak, Tamás Hencze, János Fajó, Ákos Birkás a István Haraszt. Mnohí z nich sú zastúpení aj v stálej zbierke Danubiana Meulensteen Art Museum. Nad výstavou Crossing Borders prebrali záštitu ministri kultúry Slovenska aj Maďarska.

Výstavu diel moderného a súčasného maďarského umenia si môžu návštevníci jedného z najmladších múzeí moderného umenia v Európe pozrieť do 28. mája.

Zdroj: TASR

Odporúčame