Ružinov pokračuje v prieskume statickej dopravy. Až tretina áut parkuje nesprávne

Po minuloročnom prieskume v lokalite Nivy sa mestská časť tento rok zameria na lokality Ostredky, Trávniky a Štrkovec.

Ružinov pokračuje v prieskume parkovania. Po minuloročnom prieskume v lokalite Nivy by sa mal tento rok zamerať na lokality Ostredky, Trávniky a Štrkovec.

Tretina áut parkuje nesprávne

Prieskum sa týka všetkých ulíc vo vymedzených lokalitách a jeho cieľom je zistiť skutočnú obsadenosť verejných parkovacích miest vo vybraných oblastiach. „Bude slúžiť ako podklad pre koncepciu statickej dopravy alebo návrh rezidentského parkovania. Prieskumom bude tiež zisťovaný podiel mimo bratislavských vozidiel,“ uviedla hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová, podľa ktorej však zatiaľ miestna samospráva vlastnú parkovaciu politiku nepripravuje.

Z doterajších údajov a hotových prieskumov pritom vyplýva, že tretina všetkých áut parkuje v rozpore s platnou legislatívou, resp. parkuje na miestach, kde nie je možné v zmysle normy vytvoriť oficiálne parkovacie miesta, čo nedovoľujú šírkové pomery komunikácií.

„Osobitným problémom mestskej časti sú účelové komunikácie, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií,“ doplnila Šebová s tým, že prioritou je preto do pripravovanej parkovacej politiky začleniť aj účelové komunikácie a vnútrobloky.

V lokalite Ostredky sa prieskum týka územia ohraničeného ulicami Tomášikova, Max. Hella, Ružinovská, Vrakunská a Trnavská. Pre časti Trávniky ide o oblasť ohraničenú ulicami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Gagarinova.

Na Štrkovci sa prieskum týka územia ohraničenom ulicami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta. V roku 2016 zrealizovala mestská časť prieskum v lokalite Nivy, teda na území ohraničenom ulicami Karadžičova, Krížna, Trnavská cesta, Bajkalská a Prievozská.

Zdroj: TASR

Odporúčame