Na Železnej studienke opäť stavajú zábrany na záchranu žiab

Dobrovoľníci sa tento víkend už po 32.-krát zapájajú do pomoci ropuchám pri ich jarnej migrácii na Železnej studienke, kde dochádza k najväčšiemu úhynu ropuchy obyčajnej.

Akcia sa začala v sobotu (18. 3.) stavbou červených fóliových zábran, ktoré sa budujú na miestach najmasovejšej migrácie žiab.

Záchranná akcia

Záchrana ropúch sa sobotňajšou akciou nekončí, nasledovať bude ešte ich prenos cez cestu a následné odstránenie zábran, keď budú žaby po nakladení vajíčok opúšťať rybníky, informovala hlavná koordinátorka akcie Blanka Lehotská. To, kedy sa budú žaby prenášať, závisí od vývoja počasia.

K najväčšiemu úhynu žiab na cestách dochádza v období ich jarnej migrácie, keď sa presúvajú z lesov do rybníkov, aby tam nakládli vajíčka. Ak im človek túto trasu skríži cestou, začne dochádzať k tragickým situáciám. Žaby totiž zostávajú verné svojmu rodnému rybníku po celý život. Zachytené jedince sa preto prenášajú vo vedrách cez cestu, vždy do najbližšieho rybníka. O počtoch prenesených, ale aj usmrtených žiab sa vedie presná evidencia.

Akciu zorganizovala mimovládna organizácia Miniopterus v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Malé Karpaty. Jej cieľom je záchrana ropuchy obyčajnej a čiastočne aj skokana hnedého.

Zdroj: TASR

Odporúčame