Mesto vyhlásilo tender na sanáciu zosuvu nad Devínskou cestou

Začatie sanačných prác je závislé od ukončenia súťaže a od priaznivých klimatických podmienok.

Hlavné mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na sanáciu zosuvu nad Devínskou cestou v Bratislave, ku ktorému došlo v apríli 2017.

Nestabilný skalný odrez

Do súťaže za predpokladaných 345 830 eur s DPH sa môžu záujemcovia zapojiť do 6. marca, v ten istý deň sa majú otvárať aj ponuky. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Začatie sanačných prác je závislé od ukončenia súťaže a od priaznivých klimatických podmienok.

Inžinierskoge­ologický prieskum preukázal, že skalný odrez dosahuje dĺžku 185 metrov a je v celom rozsahu nestabilný. „Aj počas spracovania projektu geologických prác došlo 17. septembra 2017 k opakovanému skalnému zrúteniu,“ píše sa v oznámení. Pre zosuv je uzavretá časť komunikácie v smere na bratislavský Devín, pričom dopravná situácia je riadená semaformi.

Konštrukčné riešenie zabezpečenia svahu má pozostávať z niekoľkých etáp. Cieľom zákazky sú preto stabilizačné opatrenia, ktoré zabránia ohrozeniu cestnej premávky a najmä trvalo zabezpečia ochranu ľudí pred pádom skalných blokov zo skalného odrezu.

Veľké kusy skál

Hlavné mesto ešte minulý rok avizovalo, že pri zabezpečení sanácie časti svahu nad Devínskou cestou požiada o pomoc a spoluprácu ministerstvo životného prostredia. Hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák v januári spresnil, že v súčasnosti je žiadosť podaná na Environmentálnom fonde a kontroluje sa jej formálna stránka, čo je prvý krok.

Veľké kusy skál sa zrútili zo svahu nad Devínskou cestou 5. apríla 2017. Následne primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na zasadnutí krízového štábu vyhlásil mimoriadnu situáciu. Tá umožnila požiadať o prostriedky z Envirofondu na sanáciu svahovej deformácie.

Na tejto ceste nejde o prvý zosuv. V septembri 2014 sa zosunula zemina a blato do priestoru medzi ulicou Nad Sihoťou a Devínskou cestou. Dĺžka zosuvu bola vtedy 15 metrov. Práce na sanácii sa začali 4. apríla 2016 a ukončili ich 24. augusta toho istého roku. Náklady dosiahli takmer 134 000 eur, z čoho viac ako 100 000 eur išlo z Environmentálneho fondu, zvyšok zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu.

Zdroj: TASR

Odporúčame