Hlavná stanica prejde malou rekonštrukciou. Na nástupištia vás odvezie bezbariérový výťah

Hlavná stanica sa po rokoch dočká aspoň čiastočnej rekonštrukcie. Železnice pripravujú realizáciu menších úprav, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu a komfort pre cestujúcich.

Po rokoch ničnerobenia sa Hlavná stanica dočká aspoň čiastočnej rekonštrukcie v exteriéri aj v interiéri. Zrealizujú ju Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Rekonštrukcia bude prebiehať mimo doposiaľ nezrealizovaného projektu rekonštrukcie Hlavnej stanice a Predstaničného námestia firmou Transprojekt.

Bezbariérové vstupy

„ŽSR pripravujú prestavbu existujúcich nákladných výťahov, ktoré sa využívali v minulosti hlavne na služobné účely, na osobné výťahy, pričom na každé nástupište bude viesť osobný bezbariérový výťah, vhodný pre prístup imobilných, či inak telesne postihnutých,“ Bratislava24.sk informovala Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR. Výťahy budú môcť využívať aj ostatní cestujúci s ťažkou batožinou, alebo matky s kočíkmi.

„Súčasný technologický podchod bude v rámci rekonštrukčných prác rozdelený na 2 časti – technologickú (s inžinierskymi sieťami) a podchod pre cestujúcu verejnosť, v ktorom bude možný presun na jednotlivé nástupištia novými osobnými výťahmi. Prístup k podchodu bude vedľa úschovne batožiny,“ dodala Pavliková.

Po rekonštrukcii výťahov budú pre cestujúcich k dispozícii tri podchody, dva so schodmi a jeden s výťahmi. "ŽSR už zrealizovali výberové konanie na zhotoviteľa, pričom sa v týchto dňoch finalizuje podoba vzájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom. Následne môže začať samotná prestavba,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Rekonštrukcia reštaurácie

Železnice pripravujú aj menšiu rekonštrukciu výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, vybudujú kamerový systém a zrealizujú prekládku nízkonapäťových rozvodov. Realizáciu týchto stavieb predpokladajú ešte v tomto roku.

„Stavba zostáva v tvarovo nezmenenej podobe, ako sa v súčasnosti nachádza, avšak výzorovo a kvalitatívne zmení svoju podobu do času komplexnej rekonštrukcie celej stanice,“ informuje hovorkyňa.

Rekonštrukcia sa dotkne aj bývalej reštaurácie, kde vzniknú nové priestory pre cestujúcu verejnosť s pokladňami, čakáreň, a čiastočne sa tak zväčší poddimenzovaná plocha odchodovej haly. „Nebytový priestor na poschodí (čakáreň a reštaurácia) nebudú interiérovo dotknuté stavebnými prácami. V tejto časti prístavby objektu železničnej stanice sa zrekonštruujú fasády a strecha,“ dodala Pavlíková.

Náklady na prestavbu nákladných výťahov by nemali presiahnuť 2 milióny eur. Finančné náklady na všetky rekonštrukčné práce budú známe po ukončení verejného obstarávania. Stavby budú financované z vlastných zdrojov ŽSR.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame