FOTO: Nevkusné čmáranice sa na Most SNP stále vracajú

V lete 2016 prešiel Most SNP ozdravnou kúrou, v rámci ktorej z neho odstránili graffiti a naniesli naň antigraffiti náter. Čmáranice sú ale späť.

Minulé leto sa Bratislavčania potešili správe o plánovanej rozsiahlej rekonštrukcii Mosta SNP. Po 43 rokoch mesto obrátilo pozornosť na jednu z dominánt Bratislavy a začalo osádzať lavičky, zrekonštruovalo chodník v podmostí a lávku pre peších vyčistilo od škaredých čmáraníc a plagátov. Podmostie bolo po prvej etape rekonštrukcii oveľa čistejšie.

Čmáranice sú späť

Z čistých stien bez čmáraníc a plagátov sa ale očividne netešíme všetci. Minulý rok sa len niekoľko dní po vyčistení stien na moste objavili nové „diela“. Údajne si pýtali farbu… Mesto ale hneď na druhý deň steny opäť vyčistilo. Dnes Most SNP opäť „zdobia“ pestrofarebné umelecké diela. Nekonečný boj mesta s graffiti tak pokračuje aj naďalej.

Mesto začalo s rekonštrukciou Mosta SNP v júni 2016. Po odstránení graffiti, natretí stien antigraffiti náterom a osadení lavičiek prišila na rad aj dlažba pod Mostom SNP. Na zastávke pod mostom je nová dlažba, v okolí betónového piliera je opravený asfalt. Betónové konštrukcie v okolí autobusových zastávok boli vyčistené a po následných lokálnych sanačných opravách boli plochy ošetrené antiposter náterom zabraňujúcim opätovnému znečisteniu týchto plôch nalepovaním reklamných letákov a plagátov.

Na časti pre peších boli natreté zábradlia, na vozovkovej časti zvodidlá, opravili sa aj schodiská a cyklistická rampa. Toto leto by sa mala na Moste SNP opravovať aj vozovka.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame